Skip to content

Licentiehouders van de Navigatormethode

Licentiehoudersoverzicht

Hielke Boersma (Utrecht)

John Bonenberg (Dieren)

Jan Bubberman (Houten)

Frank Dijkstra (Houten)

Radboud Hafkenscheid (Haulerwijk - Frl)

Willem Hunfeld (Rotterdam)

Alice Muis (Gasselternijveen - Dr)

Renie Rieffe (Arkel - ZH)

Wim van Santbrink (Heino - Ov)

Dorothy van Slooten (de Meern)

Lisette Verploegen (Vierlingsbeek - N.Br)

Brenda Vink (Gouda)

RMZO geregistreerd

Alle opleiders hebben gemeen dat ze over meer dan ruime ervaring in opleidingen voor de medezeggenschap beschikken en bij het Register voor MZ-opleiders geregistreerd zijn. Registratie bij dit register garandeert opleiders die doorlopend zelf opgeleid worden om hun vak en vakbekwaamheid te ontwikkelen en te vernieuwen.

Register-mz-opleiders

Locaties licentiehouders

Hielke Boersma

Utrecht

Hielke is altijd in beweging om ondernemingsraden te helpen hun weg te vinden. Hielke traint en adviseert OR-en in elke stadium van hun ontwikkeling. Hielke werkt samen met andere trainers bij grotere groepen of gespecialiseerde onderwerpen. Een veilige omgeving, humor en afwisseling zorgen voor een hoog leerrendement. Cursisten geven aan dat de tijd vliegt en zij veel opsteken van de trainingen. Als marketeer en jurist weet Hielke hoe het spel met achterban en bestuurder gespeeld wordt. Invloed is belangrijker dan de regels en alles wat mogelijk is kan ingezet worden om het belang van de achterban te behartigen. Ik kom graag sparren met jouw OR dus bel of mail.

 

Contact

E: hielke@nvgtr.nl

M: 06 151 89 257

Hielke Boersma

John Bonenberg

Dieren

Van bijna alle markten thuis en praktisch gericht. Het sociaal beleid kent na 20 jaar ervaring als HR-manager en Hoofd P&O geen geheimen; arbeidsomstandigheden-beleid heeft hij als arbocoördinator jarenlang mede vorm gegeven; en financieel beleid is zijn ding, want alles draait om geld. Ging mee als rechterhand met de bestuurder naar de overlegvergadering, vanaf 2000 senior trainer/adviseur medezeggenschap en ruim 4 jaar OR-lid bij Stavoor (tot aan het faillissement). Medezeggenschap in de zorg, zakelijke dienstverlening, sport en industrie, dat is zijn werkveld. Hij vindt het werken met de Navigator-methode met zijn criteria/toetsingspunten van toegevoegde waarde voor de medezeggenschap.

Contact

E: john@nvgtr.nl

M: 06 19919325

John Bonenberg - 1020x680

Jan Bubberman

Houten

Inmiddels ruime ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden met de Navigator werkmethode. Ondernemingsraden zijn, in mijn beeld, een belangrijke succesfactor in het bevorderen van participatieve besluitvorming. In mijn trainingen en begeleidingswerkzaamheden vindt ik het belangrijk dat de ondernemingsraad juist contact zoekt met de achterban. Want door de kennis, inzichten en ervaringen van collega’s te gebruiken in het overleg met de bestuurder en bij het benoemen en oplossen van vraagstukken, wordt de kwaliteit van (besluit)voornemens vergroot. Op deze wijze levert de ondernemingsraad een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie. Niet afwachten, maar DOEN!

Contact

E: jan@nvgtr.nl

M: 06-53797938

jan-bubberman

Frank Dijkstra

Houten

Ervaren medezeggenschapstrainer (sinds 1996). Door zijn ervaring als manager, die ‘aan de andere kant van de tafel’ gezeten heeft weet hij wat een OR kan betekenen voor een organisatie.
Leden van ondernemingsraden zitten doorgaans dichterbij de klanten en de buitenkant van de organisatie dan de bestuurder. Zij weten wat wel en niet werkt in de praktijk. Frank helpt de OR om dit op effectieve wijze in te brengen aan de overleg- en onderhandelingstafel. Met behulp van de Navigator Werkmethode vertaalt de OR ‘wat wel en niet werkt’ naar gewenst beleid en naar gewenste besluiten van de bestuurder.

Contact

E: frank@nvgtr.nl

M: 06 222 430 28

 

Frank Dijkstra

Radboud Hafkenscheid

Haulerwijk (Frl.)

Gepokt en gemazelde opleider/adviseur en redacteur voor Ondernemingsraden en PVT’s. Met humor, passie en vakkennis geeft hij vorm aan het vergroten van invloed door OR en PVT. ‘Medezeggenschap is dat je je mag bemoeien met belangrijke besluiten die je eigen werk aangaan’ zo luidt zijn motto. Dat was al zo toen hij zelf OR-voorzitter was van een OR in de jeugdhulpverlening. Radboud heeft expertise op het gebied van de zorg, teamsamenwerking en de communicatie met bestuurder en achterban. Hij adviseert bij ingewikkelde besluiten als fusie, overname of sluiting van de onderneming. De Navigator-methode helpt OR en PVT om zelf vast te stellen waaraan het voorgenomen besluit moet voldoen. Dàt levert invloed en gelijkwaardig overleg met de bestuurder op.

Contact

E: radboud@nvgtr.nl

T: 0516 420041

M: 06 51785865

radboud hafkenscheid

Willem Hunfeld

Rotterdam

Bevlogen trainer met een focus op effectieve medezeggenschap. Als veranderkundige ziet Willem Hunfeld de rol van medewerkersparticipatie als onontbeerlijk bij complexe veranderingen. Hij zet zich op verschillende manieren in om de medezeggenschap naar een hoger niveau te tillen. Door middel van gerichte interventies en combinaties van training en advies helpt hij nieuwe en bestaande medezeggenschapsorganen hun rol optimaal in te vullen.

Contact

E: willem@nvgtr.nl

M: 06 22491367

willem-hunfeld

Alice Muis

Gasselternijveen (Dr.)

  • afgestudeerd in gedrags-en maatschappelijke vraagstukken
  • werkt als trainer/coach met medezeggenschapsorganen in verschillende branches (overheid, justitie, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven)
  • helpt een team te creëren waarin gemotiveerd, effectief en efficiënt wordt samengewerkt.
  • reikt handvatten en methodieken aan om met uitdagingen aan de slag te gaan
  • is gespecialiseerd op het gebied van (non-)verbale communicatie, teambuilding en competentiemanagement.
  • “met Navigator bereik je met toetsingspunten de kern van de zaak, tijdwinst en een efficiënte manier voor het effectief uitoefenen en beïnvloeden van medezeggenschap”.

Contact

E:  alice@nvgtr.nl

T: 0599- 512573

M: 06-29090008

alice-muis

Renie Rieffe

Arkel (ZH)

Renie Rieffe is een dynamische en energieke OR-opleider met veel aandacht voor de communicatie in OR, met achterban en bestuurder en dat al bijna 30 jaar. Door specialistische kennis op het Arbo-gebied, gezondheidszorg, medezeggenschap en Navigator-methode breed inzetbaar voor opleiding en coaching van ondernemingsraden.
Van basiscursus tot advies over ingewikkelde besluiten. Renie biedt de raad met humor en afwisseling in werkvormen meer kennis, hulp bij het ontwikkelen van een eigen OR-visie en het vergroten van OR-vaardigheden.
“Medezeggenschapsorganen zijn zich maar zelden bewust van de grote hoeveelheid kennis en informatie die bij henzelf en de achterban aanwezig is om in te zetten bij advies- en instemmingsprocessen. Om dit optimaal te benutten en tijdig in te zetten werk ik bij voorkeur met de Navigator-methode”.

Contact

E: renie@nvgtr.nl

M: 06-10571031

Renie Rieffe

Wim van Santbrink

Heino (Ov)

Ruim 25 jaar ervaring als trainer/adviseur/mediator medezeggenschap (o.m. overheid, (food)industrie, NS). Houdt zich bezig met veranderingsprocessen, conflicthantering en teambuilding. Ex OR-voorzitter. Actief lid Beroeps Vereniging Medezeggenschaps Professionals (BVMP). Vanuit de BVMP bestuurslid Register MedeZeggenschaps Opleiders.
De Navigatorwerkmethode spreekt Wim aan vanwege het belang van vroegtijdige invloed: dialoog aangaan voordat er voorgenomen besluiten zijn. Belangrijk dat OR criteria opstelt voor oplossing en deze actief communiceert met achterban en overlegpartners. Aanpak: ‘Het gaat niet om het spel maar om de knikkers’

Contact

E: wim@nvgtr.nl

M: 06 83440040 (secretariaat)

Wim van Santbrink 1020x680

Dorothy van Slooten

de Meern

Heeft een brede ervaring in de medezeggenschap als cursusbegeleider en ambtelijk secretaris. Bovendien is zij voorzitter geweest van een ondernemingsraad van een onderdeel van een grote verzekeringsmaatschappij.
Dorothy is werkzaam in de private en publieke sector. Haar insteek in de medezeggenschap is om op pragmatische wijze de ondernemingsraad zijn doel te laten bereiken. Zij heeft ervaring op het gebied van begeleiding van advies- en instemmingstrajecten, groepsdynamica  en begeleiding van brainstormsessies.

Contact

E: dorothy@nvgtr.nl

M: 06 51264332

Dorothy van Slooten-Duijm2

Lisette Verploegen

Vierlingsbeek (N-Br.)

Lisette werkt met de OR/PVT naar een goed functionerende team dat zowel op communicatief, procedureel en inhoudelijk gebied op gelijkwaardig niveau met de bestuurder samenwerkt. Haar uitgangspunten hierbij zijn: participerende medezeggenschap, een kritische blik, transparantie, heldere procedures, duidelijke communicatie, pro-actief en verbinding.  Medezeggenschap moet volgens Lisette organisatiebreed ingezet worden en zich niet alleen afspelen tussen OR en bestuurder. Heldere communicatie en betrokkenheid van de achterban  is dan ook doorslaggevend voor het wel of niet bereiken van een goed resultaat. Enthousiast, creatief en vertrouwd haalt zij de talenten hiervoor in iedere groep naar boven.

Contact

E: lisette@nvgtr.nl

M: 06 22 22 08 74

lisette-verploegen

Brenda Vink

Gouda

Een enthousiaste en ervaren trainster in de medezeggenschap. Met de ondernemingsraad gaat zij op zoek naar de wijze waarop de OR het meeste kan bereiken op een effectieve manier; meerdere wegen leiden naar een doel! Welke weg  je kiest is afhankelijk van de situatie in en om een OR.  Brenda kiest vooral voor methoden die de OR-leden ook buiten het OR-werk kunnen gebruiken. Ook houdt ze van afwisseling in werkvormen tijdens trainingen. De eigen OR-praktijk wordt gekoppeld aan de theorie waardoor OR-en na een training direct aan de slag kunnen.

Contact

E: brenda@nvgtr.nl

M: 06 135 343 48

 

Brenda Vink 1020x645

Stichting Navigator

Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten

Telefoon: 06 106 29 156

E-mail: secretariaat@nvgtr.nl

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.

Scroll To Top