Licentiehouders van de Navigatormethode

Licentiehoudersoverzicht

Hielke Boersma (Utrecht)

John Bonenberg (Dieren)

Robert Delsasso (Vijfhuizen)

Frank Dijkstra (Houten)

Dorothy Duijm (de Meern)

Coby Franken (Woerden)

Radboud Hafkenscheid (Haulerwijk - Frl)

Willem Hunfeld (Rotterdam)

Kees Jansen (Lelystad)

Ger Janssen (Varsseveld)

Alice Muis (Gasselternijveen - Dr)

Renie Rieffe (Arkel - ZH)

Wim van Santbrink (Heino - Ov)

Annegret Sterken (Amsterdam)

Brenda Vink (Gouda)

Danella Zuidema (Utrecht)

RMZO geregistreerd

Alle opleiders hebben gemeen dat ze over meer dan ruime ervaring in opleidingen voor de medezeggenschap beschikken en bij het Register voor MZ-opleiders geregistreerd zijn. Registratie bij dit register garandeert opleiders die doorlopend zelf opgeleid worden om hun vak en vakbekwaamheid te ontwikkelen en te vernieuwen.

RMZO-logo - opleider

Locaties licentiehouders

Hielke Boersma

Utrecht

Hielke is altijd in beweging om ondernemingsraden te helpen hun weg te vinden. Hielke traint en adviseert OR-en in elke stadium van hun ontwikkeling. Hielke werkt samen met andere trainers bij grotere groepen of gespecialiseerde onderwerpen. Een veilige omgeving, humor en afwisseling zorgen voor een hoog leerrendement. Cursisten geven aan dat de tijd vliegt en zij veel opsteken van de trainingen. Als marketeer en jurist weet Hielke hoe het spel met achterban en bestuurder gespeeld wordt. Invloed is belangrijker dan de regels en alles wat mogelijk is kan ingezet worden om het belang van de achterban te behartigen. Ik kom graag sparren met jouw OR dus bel of mail.

 

Contact

E: hielke@nvgtr.nl

M: 06 151 89 257

Hielke Boersma

John Bonenberg

Dieren

Van bijna alle markten thuis en praktisch gericht. Het sociaal beleid kent na 20 jaar ervaring als HR-manager en Hoofd P&O geen geheimen; arbeidsomstandigheden-beleid heeft hij als arbocoördinator jarenlang mede vorm gegeven; en financieel beleid is zijn ding, want alles draait om geld. Ging mee als rechterhand met de bestuurder naar de overlegvergadering, vanaf 2000 senior trainer/adviseur medezeggenschap en ruim 4 jaar OR-lid bij Stavoor (tot aan het faillissement). Medezeggenschap in de zorg, zakelijke dienstverlening, sport en industrie, dat is zijn werkveld. Hij vindt het werken met de Navigator-methode met zijn criteria/toetsingspunten van toegevoegde waarde voor de medezeggenschap.

Contact

E: john@nvgtr.nl

M: 06 19919325

John Bonenberg - 1020x680

Robert Delsasso

Vijfhuizen

Een van de belangrijkste taken van de OR is het helder uitleggen van wet- en regelgeving voor de collega’s op de werkvloer. Robert is expert op het gebied van logica en communicatie. Op een humorvolle, betrokken en soms onorthodoxe wijze weet hij het beste uit ondernemingsraden te halen. Hierbij staat het win–win-denken centraal. Dit betekent dat hij de taart eerst helpt vergroten voordat het verdeeld gaat worden. Het gevolg is dat iedereen (ondernemingsraad en bestuurder) een groter stuk krijgt dan gedacht. Dit levert vaak nieuwe inzichten op en geeft vertrouwen om met elkaar verder te gaan.
Dit betekent bouwen aan een organisatie waarin de medewerkers met vertrouwen en tevredenheid werken. Dit houdt in een organisatie waarvan het doel voor de medewerkers duidelijk is.

Robert is lid van de BVMP (Beroepsvereniging Medezeggenschaps Professionals) en ingeschreven in het register voor Medezeggenschapstrainers. Regelmatig is hij lid van een beroepscommissie.

Naast dit werk begeleidt hij op professionele basis ‘ verwarde’ gezinnen. Ook begeleidt hij jonge professionals bij de start van hun carrière als trainer.

Contact

E: robert@nvgtr.nl

T: 023 5581816

M: 06 48118509

robert-delsasso

Frank Dijkstra

Houten

Ervaren medezeggenschapstrainer (sinds 1996). Door zijn ervaring als manager, die ‘aan de andere kant van de tafel’ gezeten heeft weet hij wat een OR kan betekenen voor een organisatie.

Leden van ondernemingsraden zitten doorgaans dichterbij de klanten en de buitenkant van de organisatie dan de bestuurder. Zij weten wat wel en niet werkt in de praktijk. Frank helpt de OR om dit op effectieve wijze in te brengen aan de overleg- en onderhandelingstafel. Met behulp van de Navigator Werkmethode vertaalt de OR ‘wat wel en niet werkt’ naar gewenst beleid en naar gewenste besluiten van de bestuurder.

Many members of Works Councils have no previous experience in this area and are unfamiliar with the unique Dutch environment and legislation. You may be looking for a course, in which you gain insight. Frank gives you this knowledge and insight. 

 

Contact

E: frank@nvgtr.nl

M: 06 222 430 28

Frank Dijkstra

Dorothy Duijm

de Meern

Heeft een brede ervaring in de medezeggenschap als cursusbegeleider en ambtelijk secretaris. Bovendien is zij voorzitter geweest van een ondernemingsraad van een onderdeel van een grote verzekeringsmaatschappij.
Dorothy is werkzaam in de private en publieke sector. Haar insteek in de medezeggenschap is om op pragmatische wijze de ondernemingsraad zijn doel te laten bereiken. Zij heeft ervaring op het gebied van begeleiding van advies- en instemmingstrajecten, groepsdynamica  en begeleiding van brainstormsessies.

Contact

E: dorothy@nvgtr.nl

M: 06 51264332

Dorothy van Slooten-Duijm2

Coby Franken

Woerden

Coby is een senior medezeggenschapstrainer die houdt van beweging. Beweging in overlegsituaties, beweging in medezeggenschap, en …. beweging in trainingen, want met haar blijf je niet lang stilzitten.

Met veel ervaring in de sector zorg, welzijn en kinderopvang is ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen zoals de effecten van de transities, zelfsturing en de enorme flexibilisering. Haar eigen werkervaring in welzijn en zorg (gehandicaptenzorg, GGZ, VVT) maakt dat zij zich goed kan verplaatsen in de dilemma’s en uitdagingen van de OR in deze sector. Coby is specialist zelforganisatie en vernieuwing in de medezeggenschap en werkt graag met de uitgangspunten en methodieken van Deep Democracy.

Naast trainer is Coby politiek actief als raadslid en heeft daarmee goed inzicht in het publieke domein en politieke spanningsvelden. Je kan haar inzetten als trainer maar zeker ook als facilitator of dagvoorzitter van grotere Events en als onafhankelijk voorzitter van overlegvergadering

Achtergrond

 • Arbeid- en organisatiepsychologie, Open Universiteit
 • Trainersopleiding, Hogeschool Rotterdam
 • Certificaten: kernkwadranten, activerende werkvormen (outdoor), systemische interventies
 • Deep Democracy practitioner level 4
 • Co-resolve facilitator
 • Halverwege bachelor rechtswetenschap

Contact

E: coby@nvgtr.nl

M: 06-52599016

Coby-Franken

Radboud Hafkenscheid

Haulerwijk (Frl.)

Gepokt en gemazelde opleider/adviseur en redacteur voor Ondernemingsraden en PVT’s. Met humor, passie en vakkennis geeft hij vorm aan het vergroten van invloed door OR en PVT. ‘Medezeggenschap is dat je je mag bemoeien met belangrijke besluiten die je eigen werk aangaan’ zo luidt zijn motto. Dat was al zo toen hij zelf OR-voorzitter was van een OR in de jeugdhulpverlening. Radboud heeft expertise op het gebied van de zorg, teamsamenwerking en de communicatie met bestuurder en achterban. Hij adviseert bij ingewikkelde besluiten als fusie, overname of sluiting van de onderneming. De Navigator-methode helpt OR en PVT om zelf vast te stellen waaraan het voorgenomen besluit moet voldoen. Dàt levert invloed en gelijkwaardig overleg met de bestuurder op.

Contact

E: radboud@nvgtr.nl

T: 0516 420041

M: 06 51785865

radboud hafkenscheid

Willem Hunfeld

Rotterdam

Bevlogen trainer met een focus op effectieve medezeggenschap. Als veranderkundige ziet Willem Hunfeld de rol van medewerkersparticipatie als onontbeerlijk bij complexe veranderingen. Hij zet zich op verschillende manieren in om de medezeggenschap naar een hoger niveau te tillen. Door middel van gerichte interventies en combinaties van training en advies helpt hij nieuwe en bestaande medezeggenschapsorganen hun rol optimaal in te vullen.

Contact

E: willem@nvgtr.nl

M: 06 22491367

willem-hunfeld

Kees Jansen

Lelystad

Sinds 2003 werk ik als adviseur en jurist bij (de rechtsvoorgangers van) Verus. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs gewerkt in lesgevende, leidinggevende en beleidsadviserende functies.
Ik houd me bezig met P&O-advisering voor onze leden. Een onderdeel de medezeggenschap. Denk dan aan:

 • de actualisering van het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen
 • trainingen voor (G)MR’en, liefst in aanwezigheid van hun gesprekspartner namens het bevoegd gezag
 • begeleidingstrajecten wanneer het allemaal niet lekker loopt

Niet alleen het formele kader voor de medezeggenschap en de (harde) procedures komen dan aan de orde, maar ook de (zachte) processen, zoals informatiestromen, wederzijdse verwachtingen en rollen.
De medezeggenschap sluit prima aan bij mijn andere aandachtsgebieden: rechtspersonenrecht (verenigingen en stichtingen) en functiebeschrijving- en waardering volgens FUWA.

Contact

E: kees@nvgtr.nl

M: 06 51 95 32 69

24-03-2014 Verus: Woerden - Portret personeel Verus (voorheen Besturenraad)
© Ruben Schipper Fotografie

Ger Janssen

Varsseveld

Profiel:

 • betrokken, integer, snel doorzien van situaties en gedragingen, altijd op zoek, oog voor kansen en verbindingen, gedreven en standvastig. In staat om op alle niveaus te communiceren.
 • Creatief, vaak betrokken bij en/of bedenker van nieuwe initiatieven.
 • Geregistreerd all round senior adviseur, opleider en coach voor medezeggenschap.
 • Ruim 30 jaar ervaring bij diverse organisaties en later als zelfstandig ondernemer.

Brede advies praktijk. Veel ondernemingsraden ondersteund bij zeer uiteenlopende vraagstukken. Mediation en bemiddeling bij het oplossen van verstoorde samenwerkingsrelaties tussen bestuurder en ondernemingsraad. Praktische ervaring als onderhandelaar bij collectieve arbeidsvoorwaarden en sociale plannen bij complexe reorganisatie trajecten.
Mocht veelvuldig meekijken in de keuken van kleine, grote en zeer grote organisaties. Geleerd om snel situaties te analyseren en verhoudingen en belangen in kaart te brengen. In scenario’s te denken en proactief te handelen.

Management en ondernemers ervaring

Vijf jaar sector manager en één van de drie leden van het managementteam bij een groot trainings en adviesbureau voor ondernemingsraden. Drie eigen ondernemingen opgezet met medewerkers in loondienst.
Kent beide zijden van de overlegtafel.
De Navigator werkmethode brengt de medezeggenschap op een hoger plan. Naast meer resultaten en tevreden OR leden ook kans op tevreden bestuurders.

Contact

E:  ger@nvgtr.nl

M: 06 51828351

Ger Janssen 768x512

Alice Muis

Gasselternijveen (Dr.)

 • afgestudeerd in gedrags-en maatschappelijke vraagstukken
 • werkt als trainer/coach met medezeggenschapsorganen in verschillende branches (overheid, justitie, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven)
 • helpt een team te creëren waarin gemotiveerd, effectief en efficiënt wordt samengewerkt.
 • reikt handvatten en methodieken aan om met uitdagingen aan de slag te gaan
 • is gespecialiseerd op het gebied van (non-)verbale communicatie, teambuilding en competentiemanagement.
 • “met Navigator bereik je met toetsingspunten de kern van de zaak, tijdwinst en een efficiënte manier voor het effectief uitoefenen en beïnvloeden van medezeggenschap”.

Contact

E:  alice@nvgtr.nl

T: 0599- 512573

M: 06-29090008

alice-muis

Renie Rieffe

Arkel (ZH)

Renie Rieffe is een dynamische en energieke OR-opleider met veel aandacht voor de communicatie in OR, met achterban en bestuurder en dat al bijna 30 jaar. Door specialistische kennis op het Arbo-gebied, gezondheidszorg, medezeggenschap en Navigator-methode breed inzetbaar voor opleiding en coaching van ondernemingsraden.
Van basiscursus tot advies over ingewikkelde besluiten. Renie biedt de raad met humor en afwisseling in werkvormen meer kennis, hulp bij het ontwikkelen van een eigen OR-visie en het vergroten van OR-vaardigheden.
“Medezeggenschapsorganen zijn zich maar zelden bewust van de grote hoeveelheid kennis en informatie die bij henzelf en de achterban aanwezig is om in te zetten bij advies- en instemmingsprocessen. Om dit optimaal te benutten en tijdig in te zetten werk ik bij voorkeur met de Navigator-methode”.

Contact

E: renie@nvgtr.nl

M: 06-10571031

Renie Rieffe

Wim van Santbrink

Heino (Ov)

Ruim 25 jaar ervaring als trainer/adviseur/mediator medezeggenschap (o.m. overheid, (food)industrie, NS). Houdt zich bezig met veranderingsprocessen, conflicthantering en teambuilding. Ex OR-voorzitter. Actief lid Beroeps Vereniging Medezeggenschaps Professionals (BVMP). Vanuit de BVMP bestuurslid Register MedeZeggenschaps Opleiders.
De Navigatorwerkmethode spreekt Wim aan vanwege het belang van vroegtijdige invloed: dialoog aangaan voordat er voorgenomen besluiten zijn. Belangrijk dat OR criteria opstelt voor oplossing en deze actief communiceert met achterban en overlegpartners. Aanpak: ‘Het gaat niet om het spel maar om de knikkers’

Contact

E: wim@nvgtr.nl

M: 06 83440040 (secretariaat)

Wim van Santbrink 1020x680

Annegret Sterken

Amsterdam

In het overleg tussen zeggenschap en medezeggenschap komen plannen van directie en kennis van de werkvloer samen. Invloedrijke medezeggenschap stelt zich op als een interne organisatieadviseur die stevig in het zadel zit en lef heeft om met goede (tegen)voorstellen te komen. Medezeggenschap die invloed uitoefent op het reilen en zeilen van een organisatie bevordert de inzet , betrokkenheid en welbevinden van medewerkers. Met veel plezier en enthousiasme ondersteun ik in dit proces de OR. Als betrokken buitenstaander ben ik partner van de medezeggenschap.

Achtergrond

 • Master in Onderwijskunde en Management en organisatie
 • Certificaten: verbindende communicatie (geweldloze communicatie), thema gecentreerde interactie, systemische interventies
 • Natuurcoach
 • Deep Democracy practitioner level 3
 • Co-resolve facilitator

Contact

E: annegret@nvgtr.nl

M: 06 11753605

Annegret Sterken

Brenda Vink

Gouda

Een enthousiaste en ervaren trainster in de medezeggenschap. Met de ondernemingsraad gaat zij op zoek naar de wijze waarop de OR het meeste kan bereiken op een effectieve manier; meerdere wegen leiden naar een doel! Welke weg  je kiest is afhankelijk van de situatie in en om een OR.  Brenda kiest vooral voor methoden die de OR-leden ook buiten het OR-werk kunnen gebruiken. Ook houdt ze van afwisseling in werkvormen tijdens trainingen. De eigen OR-praktijk wordt gekoppeld aan de theorie waardoor OR-en na een training direct aan de slag kunnen.

Contact

E: brenda@nvgtr.nl

M: 06 135 343 48

 

Brenda Vink 1020x645

Danella Zuidema

Utrecht

Dat mensen plezier kunnen beleven aan hun werk, eerlijk behandeld worden en zich zo ontwikkelen als ze willen, zijn belangrijke idealen. De OR bepaalt zelf hoe hieraan bij te dragen. Danella helpt ze graag, de balans te vinden tussen wat je wil en kan, onderwerpen te kiezen, het wettelijk kader hanteren. Met ‘gouwe ouwe’ methoden en nieuwe mogelijkheden. Met gebruik van elkaars kwaliteiten samenwerken en zo nodig ergens voor vechten. De OR doet het niet alleen, maar verbonden met zijn achterban, in contact met de bestuurder. Vakbonden kunnen een rol spelen of de politiek. Maar de mensen maken het verschil.

Danella is psycholoog, coach en trainer.

Contact

E: danella@nvgtr.nl

M: 06-145 528 95

danella-zuidema

Stichting Navigator

Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten

Telefoon: 030 - 6350087

E-mail: secretariaat@nvgtr.nl

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.