De Navigatorwerkmethode

Een slimme en simpele manier van werken voor medezeggenschappers

Welkom bij de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT®

De Navigator werkmethode is een slimme en simpele manier van werken voor een OR gericht op een goede vertegenwoordiging van de achterban en werkelijke invloed op te nemen besluiten van het management.

Er wordt snelheid mee gemaakt en de Navigator maakt ook een einde aan het eeuwige vragen stellen.  Medezeggenschap wordt weer leuk, ook voor de bestuurder die samenwerking en draagvlak zoekt.

De methode is ontwikkeld op verzoek en met financiële steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Logo_rgb-png 300x112

Eindelijk beïnvloeden van besluiten én vertegenwoordiging van de achterban

Resultaten boeken

Een totaal traject met handige handvatten om daadwerkelijk resultaten te boeken

Stap voor stap voorbereiden

Stap voor stap begeleiding bij het opstellen van een slimme agenda.

Onderwerpen die er toe doen

Behandel alleen de onderwerpen die er echt toe doen.

Duidelijke positie

Zowel voor de achterban en de bestuurder is de positie van de OR volstrekt helder

Eenduidige OR & PVT

Gestructureerde methodes om binnen de OR tot eenduidigheid te komen zonder daarin te vervallen in ouderwetse BOB-technieken

Elk lid doet mee

Elk lid doet evenveel mee, ongeacht ervaring of kennisniveau!

Afspraken vastleggen

Snel uitvoerbare en effectieve methode om tot duidelijke afspraken te komen

Vastleggen toetsingspunten

De gezamenlijke criteria van OR en PVT worden overzichtelijk vastgelegd en gewogen

Goed voorbereid

Elke deelnemer leert zichzelf voor te bereiden. Meer input, meer kwaliteit en... tijdwinst

Maak kennis met de methode in een vrijblijvend kennismakingsgesprek of lees eerst het nieuwe Methodeboek

Om zelf kennis te maken met de vanzelfsprekendheid van de Navigator werkwijze kunt u de eerste druk van het methodeboek in pdf-formaat downloaden.
Of nodig een van de licentiehouders uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via bestuur@nvgtr.nl.

Uitgangspunten van de Navigator

  1. Niet vragen maar vinden. Het werk begint met het vormen van een eerste voorlopige mening waarmee u het gesprek met zowel de bestuurder als de betrokken collega's aangaat.
  2. Niet wachten maar doen. U heeft de bestuurder niet nodig om met een onderwerp aan de slag te gaan, invloed uit te oefenen op de besluitvorming en uw achterban daarin mee te nemen.
  3. Niet de regels maar de inhoud. Niet de wet of cao bepalen of een ontwikkeling uw aandacht krijgt, maar uw eigen oordeel over het belang ervan.

About the Navigator working method of the Works Council and ERB

Read more about the Navigator working method of the Works Council and ERB. With route map, extensive article and an overview of the benefits of working with this method.

Een belangrijke doelstelling voor de stichting Navigator is de verspreiding van het gedachtegoed dat aan de methode ten grondslag ligt. Denk aan zaken als: een proactieve ondernemingsraad die een gelijkwaardige overlegpartner voor de bestuurder is en een inhoudelijke bijdrage levert - zonder het eeuwige stellen van vragen - aan de belangrijke besluiten voor organisatie en personeel.

Opleiders in de medezeggenschap kunnen - onder voorwaarden - licentiehouder van de methode worden.

radial_stamp_9136266

Stichting Navigator

 

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.