De Navigatorwerkmethode

Een slimme en simpele manier van werken voor medezeggenschappers

Welkom bij de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en PVT®

De Navigator werkmethode is een slimme en simpele manier van werken voor een OR gericht op een goede vertegenwoordiging van de achterban en werkelijke invloed op te nemen besluiten van het management.

Er wordt snelheid mee gemaakt en de Navigator maakt ook een einde aan het eeuwige vragen stellen.  Medezeggenschap wordt weer leuk, ook voor de bestuurder die samenwerking en draagvlak zoekt.

De methode is ontwikkeld op verzoek en met financiële steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

logo_navigatormethode

Eindelijk beïnvloeden van besluiten én vertegenwoordiging van de achterban

Resultaten boeken

Een totaal traject met handige handvatten om daadwerkelijk resultaten te boeken

Stap voor stap voorbereiden

Stap voor stap begeleiding bij het opstellen van een slimme agenda.

Onderwerpen die er toe doen

Behandel alleen de onderwerpen die er echt toe doen.

Duidelijke positie

Zowel voor de achterban en de bestuurder is de positie van de OR volstrekt helder

Eenduidige OR & PVT

Gestructureerde methodes om binnen de OR tot eenduidigheid te komen zonder daarin te vervallen in ouderwetse BOB-technieken

Elk lid doet mee

Elk lid doet evenveel mee, ongeacht ervaring of kennisniveau!

Afspraken vastleggen

Snel uitvoerbare en effectieve methode om tot duidelijke afspraken te komen

Vastleggen toetsingspunten

De gezamenlijke toetsingspunten van OR en PVT worden overzichtelijk vastgelegd en gewogen

Goed voorbereid

Elke deelnemer leert zichzelf voor te bereiden. Meer input, meer kwaliteit en... tijdwinst

Maak in één dagdeel kennis met de methode of lees eerst het Methodeboek

Om zelf kennis te maken met de vanzelfsprekendheid van de Navigator werkwijze kuntu de eerste druk van het methodeboek in pdf-formaat downloaden.
Wilt u meteen de gehele OR (of PVT) laten kennismaken schrijf u dan in voor een introductiedagdeel waar een van onze licentiehouders u door de methode voert en deze toepast op een door uzelf aan te dragen casus. Kosten € 130.

Uitgangspunten van de Navigator

  1. Niet vragen maar vinden. Het werk begint met het vormen van een eerste voorlopige mening waarmee u het gesprek met zowel de bestuurder als de betrokken collega's aangaat.
  2. Niet wachten maar doen. U heeft de bestuurder niet nodig om met een onderwerp aan de slag te gaan, invloed uit te oefenen op de besluitvorming en uw achterban daarin mee te nemen.
  3. Niet de regels maar de inhoud. Niet de wet of cao bepalen of een ontwikkeling uw aandacht krijgt, maar uw eigen oordeel over het belang ervan.

Stichting Navigator

p/a Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten

Telefoon: 06 106 29 156

E-mail: secretariaat@nvgtr.nl

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregisteerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.