Licentiehouder worden?

Het eerste doel van de stichting is verspreiding van haar gedachtegoed. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe licentiehouders en houden we de drempels tot toetreding zo laag mogelijk.

Laptop_Computer

Kijk, luister of lees over het licentiehouderschap

Luister of kijk naar de webinar met meer informatie over de methode en de voordelen van het licentiehouderschap. Of download de gebruikte presentatie.

Wat zijn voorwaarden en voordelen?

 • geregistreerd MZ-opleider
 • actief deelnemen aan een introductie leergang van drie losse dagen (evt. accommodatiekosten worden hoofdelijk omgeslagen);
 • € 100 per jaar.
 • verplichte deelname aan de eigen deskundigheidbevordering: 4 dagdelen per jaar op drie losse dagen (4 PE-punten) (evt. accommodatie- en andere kosten worden hoofdelijk omgeslagen);
 • verplichte deelname aan 3 dagdelen intervisie per jaar (er worden 6 dagdelen georganiseerd)
 • u kunt zichzelf profileren als licentiehouder van de Navigator werkmethode (de licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar)
 • uw profiel komt op de website
 • eventuele scholings- en begeleidingswensen die bij de stichting komen uitvoeren volgens de voorwaarden van de stichting
 • meepraten over bestuursbesluiten (2 Licentiehoudersvergaderingen per jaar)
 • deelnemen aan interne geaccrediteerde intervisie; u behaalt PE punten voor uw registratie bij SCOOR?RMZO
 • u kunt beschikken over een databank met cursusmateriaal

Hoe kom ik aan een licentie?

 • na een gesprek met twee bestuursleden beoordeelt u samen of het licentiehouderschap gewenst is.

Licentie aanvragen?

Neem contact op met de stichting om een licentie aan te vragen.

Leergang voor nieuwe licentiehouders

Er komt een leergang voor nieuwe licentiehouders. Daarvoor zijn de volgende data vastgelegd:

 • 12 juni fysiek – startdag in Houten
 • 11 september – ochtend – online
 • 26 september – ochtend – online
 • 8 november – slotdag – fysiek in Houten

Aanmelden voor de leergang kan met een reply of een mail aan secretariaat@nvgtr.nl

radial_stamper_18494

Stichting Navigator

 

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.