Licentiehouder worden?

Licentiehouder worden?

Het eerste doel van de stichting is verspreiding van haar gedachtegoed. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe licentiehouders en houden we de drempels tot toetreding zo laag mogelijk.

Wat zijn dan de drempels?

  • geregistreerd MZ-opleider
  • € 100 per jaar
  • verplichte deelname aan de eigen deskundigheidbevordering: 4 dagdelen per jaar op drie losse dagen (4 PE-punten)

Hoe kom ik aan een licentie?

  • actief deelnemen aan een introductieklasje in juni of december waarna het bestuur beslist (evt. accommodatiekosten worden hoofdelijk omgeslagen);
  • daarna beoordeelt u en het bestuur of het licentiehouderschap gewenst is.

Wat kan ik met een licentie?

  • uzelf profileren als licentiehouder van de Navigator werkmethode (de licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar)
  • scholings- en begeleidingswensen die bij de stichting komen uitvoeren volgens de voorwaarden van de stichting
  • meepraten over bestuursbesluiten
  • deelnemen aan interne geaccrediteerde intervisie

Licentie aanvragen?

Neem contact op met de stichting om een licentie aan te vragen.

radial_stamper_18494