Vier manieren om u in de Navigatormethode te bekwamen

Vijf manieren om u in de Navigatormethode te bekwamen

1. Kennismaken

Een van de licentiehouders komt vrijblijvend voor een gesprek naar uw ondernemingsraad om toelichting te geven op de methode en de voordelen die er door de OR mee te behalen zijn. Eventueel zijn er afspraken te maken voor een scholingsdag(en) met de ondernemingsraad om met de methode te leren werken.

2. Zelfstudie

De Navigator werkmethode is gedetailleerd uitgewerkt in een Methodeboek waarmee u stap voor stap deze werkwijze kunt toepassen voor elke ontwikkeling die op uw OR afkomt. Dit werkboek is als pdf gratis te downloaden.

3. Maatwerkscholing

Bijvoorbeeld een enkele oefendag waarin een door uzelf aan te dragen praktijkcasus centraal staat. Met behulp van die casus passen we de methode dan toe. Daarbij wordt speciaal gelet op het werken met toetsingspunten in het overleg met de bestuurder, de beleidsmakers en de achterban. Maar ook meerdere dagen al dan niet aaneengesloten zijn natuurlijk mogelijk. Het programma wordt aan de hand van uw leerwensen opgesteld op basis van een intakegesprek door de licentiehouder. De stichting Navigator werkt uitsluitend met geregistreerde MZ-opleiders die licentiehouder zijn van de Navigator werkmethode. Zie werkwijze en aanmelding.

presenting_to_audience_9136258

4. Advies en begeleiding

U kunt natuurlijk ook de proef op de som nemen door onze begeleiding in te huren bij een actueel probleem of ontwikkeling waar uw OR mee te maken heeft. Met name gecompliceerde trajecten als fusie/overname, reorganisatie of inkrimping lenen zich daartoe. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u krijgt inhoudelijke begeleiding maar u ziet ook wat er met de Navigator werkmethode mogelijk is en hoe deze in de praktijk werkt. De volgende keer heeft u ons niet meer nodig! Zie werkwijze en aanmelding.

advies en begeleiding

Stichting Navigator

 

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.