De tien voordelen van het werken volgens de Navigatormethode

  1. U krijgt meer zelfvertrouwen want u blijkt veel meer te weten dan u dacht. 
  2. U ontwikkelt zich tot een gelijkwaardige gesprekspartner doordat u als werkelijke personeelsvertegenwoordiger gaat optreden. 
  3. U wordt selectiever in wat u wel en niet oppakt omdat u zich laat leiden door uw eigen prioriteiten. 
  4. U wordt onafhankelijker van de bestuurder omdat u zich meer richt op wat u zelf te bieden hebt. 
  5. U gaat meer met elkaar samenwerken omdat alle leden bijdragen aan de OR-standpunten en -acties. 
  6. U gaat zich vroegtijdig bemoeien met de besluitvorming want u bepaalt voortaan zelf het moment. 
  7. U gaat zich beter voorbereiden op het overleg met de bestuurder en de raadpleging van de achterban. 
  8. U gaat werken met eigen criteria die u gaande het proces steeds verder aanpast en verfijnt. 
  9. U gaat het medezeggenschapswerk leuker vinden omdat het weer ergens over gaat en zichtbaar resultaat oplevert. 
  10. U hoeft geen alternatieven meer te bedenken omdat u zich richt op waar de uitkomst aan moet voldoen. 

De Navigator werkmethode is ontwikkeld op verzoek en met steun van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid om de praktijk van het medezeggenschapswerk te verbeteren.

Icoon-41

Resultaten boeken

Een totaal traject met handige handvatten om daadwerkelijk resultaten te boeken

Icoon-40

Stap voor stap voorbereiden

Stap voor stap begeleiding bij het opstellen van een slimme agenda.

Icoon-25

Onderwerpen die er toe doen

Behandel alleen de onderwerpen die er echt toe doen.

Icoon-27

Duidelijke positie

Zowel voor de achterban en de bestuurder is de positie van de OR volstrekt helder

Icoon-29

Eenduidige OR & PVT

Gestructureerde methodes om binnen de OR tot eenduidigheid te komen zonder daarin te vervallen in ouderwetse BOB-technieken.

Icoon-33

Elk lid doet mee

Elk lid doet evenveel mee, ongeacht ervaring of kennisniveau!

Icoon-32

Afspraken vastleggen

Snel uitvoerbare en effectieve methode om tot duidelijke afspraken te komen

Icoon-30

Vastleggen toetsingspunten

De gezamenlijke toetsingspunten van OR en PVT worden overzichtelijker vastgelegd en gewogen

Icoon-45

Goed voorbereid

Elke deelnemer leert zijn eigen voorbereidingen te treffen. Meer input, meer kwaliteit en... tijdwinst

Meer informatie over de methode en de voordelen voor medezeggenschap en management vindt u in het artikel dat Frank Dijkstra in december 2019 daarover voor publicatie in tijdschrift OR Informatie heeft geschreven.

Aan de hand van de zelftoets kunt u zelf beoordelen in hoeverre uw ondernemingsraad of PVT al gebruik maakt van de Navigator-werkmethode. Daarmee wordt binnen vijf minuten ook duidelijk wat er goed gaat én nog te verbeteren valt. Dat kan door voortaan voor een andere aanpak te kiezen, maar natuurlijk ook door scholing in toepassing in de methode.

Anderen over de methode

“Wij wilden ons vroegtijdig bemoeien met een brede reorganisatie die zich onder andere richtte op grote decentralisaties. Tijdens een introductiescholing in de Navigator-werkwijze ontwikkelden we een eerste lijst van criteria die houvast gaf voor ons overleg met de bestuurder en de vertegenwoordiging van onze achterban. Wachten op andermans visie bleek achteraf niet nodig; we hadden al die tijd zelf voldoende kennis in huis.”
 
Jos Geraedts, voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente Beek
“Wij vonden de belangstelling van de achterban voor het OR-werk onder de maat. Dat leidde er ook toe dat het altijd moeilijk was nieuwe OR-leden te vinden. In een introductiescholing leerden we te werken met voorlopige toetsingspunten en die steeds voor te leggen aan de betrokken medewerkers. Bij de verkiezingen een jaar later zijn er voor het eerst sinds mensenheugenis nieuwe leden te kiezen!”
 
Nihâl Azlan, voorzitter van de ondernemingsraad Stichting Welzijn

Over de stichting

De stichting Navigator heeft als primair doel het bijdragen aan betere medezeggenschap in organisaties en werkt zonder winstoogmerk door de methode te verspreiden en licentiehouders op te leiden.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ook de licentiehouders worden alleen betaald voor hun uitvoerende werkzaamheden.

 

Stichting Navigator

 

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.