Ellen Leijdekkers | Arnhem

Home / Licentiehouders / Ellen Leijdekkers | Arnhem

Wat vind ik belangrijk?

Wanneer een OR zijn meerwaarde en kracht ontdekt, zijn mening weet te vinden en verwoorden, nieuwsgierig is naar beweegredenen voor besluiten, mee wil praten over strategisch beleid, contact met de achterban belangrijk vindt, moed heeft om moeilijke zaken aan te kaarten, meehelpt om de organisatie mooier te maken en het werk plezieriger, dan ben ik echt blij.

Hoe werk ik?

Mensen hierin trainen en coachen op een leuke, afwisselende en respectvolle manier met aandacht voor gevoel, en resultaat vind ik belangrijk. Zowel in korte als langere leertrajecten. Ik kan me goed inleven maar ook prikkelen en uitdagen, liefst met wat humor. Ik hou van praktisch en niet van saai (en jij?)
Ik heb veel klanten in de zorg. Daardoor ken ik het werk, de actuele thema’s en dilemma’s in deze sector goed. Uitstapjes naar andere sectoren vind ik stimulerend en leerzaam door de uitwisseling van ervaring en kennis. In het verleden heb ik veel managers getraind en in diverse medezeggenschapsorganen gezeten. Daardoor kan ik me goed verplaatsen in beide kanten van de overlegtafel, OR en bestuurder. Door mijn voorlichtingskunde achtergrond, het zelf werkzaam zijn in een organisatie, en van klanten weet ik hoe belangrijk goede communicatie tussen OR en collega’s is. Deze ervaringen komen me goed van pas in mijn werk met OR-en.

Wat bevalt me aan de navigator methode?

Praktisch en stapsgewijs leert de OR navigeren waardoor zijn rol een maximale meerwaarde heeft in de organisatie. Navigeren is afstemmen tot een optimale route voor een onderwerp of dilemma. Samen opstellen van belangrijke criteria of ijkpunten, deze indien nodig gaandeweg bijstellen in overleggen met stakeholders en wegwijzen aan de bestuurder. Bestuurder en navigatOR: een mooie metafoor voor een zinvolle rolverdeling.

Opleidingen

 • Sociale Wetenschappen, Andragogiek , Universiteit Nijmegen
 • Voorlichtingskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen
 • NLP practitioner en master, IEP Nijmegen,
 • Psychodrama,  Salomé-Finkelstein Arnhem
 • Organisatieontwikkeling, OVO Utrecht
 • Coachopleiding, School voor coaching Leiden
 • Creatief denken , COCD Leuven, België
 • Provocatief coachen, Jeffrey Wijnberg en IEP Nijmegen
 • Organisatiebrillen Kessels & Smit Utrecht
 • Waarderend onderzoeken en denken in driehoeken
 • Challange day opleiding ‘Over de streep’
 • Deep Democracy practitioner level 4, co-resolve DD
 • Scrummaster
 • The work Byron Katie
 • De Navigator methode

Competenties/ specialismen

 • Teamontwikkeling, samenwerken, vergaderen, intervisie
 • Creatief & positief denken
 • Leergang “Strategisch werken” (competenties)
 • Coachen en begeleiden, stimuleren ‘eigenwijsheid’ en zelfbewustzijn
 • Conflict bemiddeling, begeleiden van het niet gevoerde gesprek
 • Communicatie en vaardigheden voor individu/ team of DB

Contact

E: ellen@nvgtr.nl
T: 06 52599047