Wim van Santbrink | Heino (Ov)

Home / Licentiehouders / Wim van Santbrink | Heino (Ov)

Ruim 25 jaar ervaring als trainer/adviseur/mediator medezeggenschap (o.m. overheid, (food)industrie, NS). Houdt zich bezig met veranderingsprocessen, conflicthantering en teambuilding. Ex OR-voorzitter. Actief lid Beroeps Vereniging Medezeggenschaps Professionals (BVMP). Vanuit de BVMP bestuurslid Register MedeZeggenschaps Opleiders.
De Navigatorwerkmethode spreekt Wim aan vanwege het belang van vroegtijdige invloed: dialoog aangaan voordat er voorgenomen besluiten zijn. Belangrijk dat OR criteria opstelt voor oplossing en deze actief communiceert met achterban en overlegpartners. Aanpak: ‘Het gaat niet om het spel maar om de knikkers’

Contact

E: wim@nvgtr.nl

M: 06 83440040 (secretariaat)