Christel Hebly-Paulich | Maarn

Home / Licentiehouders / Christel Hebly-Paulich | Maarn

Christel is senior trainer en teamcoach. Ze werkt al 23 jaar met  ondernemingsraden en andere opdrachtgevers, telkens onder het motto: ‘Gelukkig en productief (samen)werken’.

Dat geldt ook voor de medezeggenschap. De OR draagt immers bij aan een positief werkklimaat in de organisatie, waarin medewerkers met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de OR zelf ook een team met OR-leden die samen de klus mogen klaren. Dat vraagt om leiderschap en betrokkenheid op elkaar. De Navigatormethode helpt de OR om deze proactieve rol te pakken.

Christels roots liggen in het onderwijs waar ze Nederlands gaf aan middelbare scholen. Later kon zij haar liefde voor taal en communicatie kwijt als trainer soft-skills. Hier ontdekte ze dat wat je bereikt met je communicatie maar ten dele afhangt van jouw communicatieve vaardigheden. Naast vaardigheid gaat het om relatie en speelt de kwaliteit van de interactie tussen mensen een grote rol. Zowel in de ondernemingsraad als tussen OR en bestuurder. De stap naar teamcoach was snel gemaakt.

“In mijn aanpak ben ik actief en persoonlijk betrokken. Ik zorg voor een balans tussen ondersteuning enerzijds en stevigheid en kracht anderzijds, tussen empathisch zijn en confronteren. Ik werk ervarings-, oplossings- èn systeemgericht en maak afhankelijk van de situatie gebruik van verschillende leermethoden. Altijd met een positieve insteek, want ik ben erg enthousiast over de inzichten uit de positieve psychologie en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)”.

E: christel@nvgtr.nl
T: 06 51 80 79 89