Helmi Kaskens | De Bilt

Home / Licentiehouders / Helmi Kaskens | De Bilt

Helmi Kaskens is een senior (medezeggenschap)trainer en (team) coach.  Van huis uit ben ik sociale wetenschapper met als missie om leerprocessen in teams te stimuleren en de teamleden te leren leren. Omdat het mijn overtuiging is dat het bijdraagt aan plezier in het werk, zingeving en ontwikkeling van het team en de organisatie.

Mijn opleidingen zijn erop gericht om de noodzakelijke c.q. gewenste kwalificaties (kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) te verkrijgen, waarmee de leden hun bijdrage aan het team en de organisatie kunnen verbeteren en/of vergroten. Het gaat daarbij niet per definitie om meer weten, maar ook om beter te functioneren, op persoonlijk en teamniveau.
Mijn kwaliteiten: scherp en helder in de analyse, creatief in werkvormen,  interactieve procesbegeleider, resultaatgericht, en concreet. 

Achtergrond

  • Sociale wetenschapper, Universiteit Utrecht
  • Teamcoach (gecertificeerd Stir)
  • Certificaten: Belbin, Deep Democracy
  • Mediationopleiding
  • CRKBO erkend

Competenties/ specialismen

  • Visie ontwikkeling organisatievraagstukken
  • Teamontwikkeling, samenwerken, missie/visie, intervisie
  • Creatief & positief denken
  • Coachen en begeleiden, zowel teams als individuen
  • Conflict bemiddeling en mediation

Daarnaast ben ik  docent op de Hogeschool Utrecht en als leerteamcoach verbonden aan de deeltijdopleidingen van  HRM/bedrijfskunde en Finance. 

E: helmi@nvgtr.nl
T: 06-51585563