Titus Terwisscha van Scheltinga | de Meern

Home / Licentiehouders / Titus Terwisscha van Scheltinga | de Meern

Aanpak

In mijn trainingen ga ik niet alleen in op de inhoudelijke kant van het OR-werk, maar ik probeer ook een link te leggen naar de benodigde vaardigheden en de houding en strategie van de OR om zaken voor elkaar te krijgen. Daarmee hoop ik dat de OR beter weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken en daarmee een goede gesprekspartner kan zijn voor de bestuurder. Mijn verwachting is dat dit de besluitvorming in de organisatie ten goede komt.

Achtergrond

Als plantenziektekundige ben ik terecht gekomen in de medezeggenschap. Een vreemde combinatie? Om hier te komen heb ik net als OR-leden buiten mijn grenzen moeten leren kijken. OR-werk is immers iets anders dan je gewone werk. In mijn studie heb ik als onderzoeker leren kaderen en structureren. Door in trainingen de vraagstukken van de OR te kaderen en nieuwe informatie te structureren geef ik OR-en handvatten om verder te gaan.

Contact