Diederik Prakke | Dronten (Flevoland)

Home / Licentiehouders / Diederik Prakke | Dronten (Flevoland)

Aanpak

Ik help graag mensen en teams de essentie van hun gevoelens en gedachten te verhelderen. Dan blijken verschillende visies meestal aanvullend, in plaats van tegengesteld. Ik bouw aan gezond vertrouwen, waardoor mensen zich authentiek en kwetsbaar durven opstellen. Als leidinggevenden en medewerkers denken vanuit het geheel en tegelijk gaan staan voor hun eigen passie en wijsheid, vinden ze doorbraken in plaats van ongemakkelijke compromissen.

Achtergrond

Ik woonde bijna twintig jaar in het buitenland (Bhutan, Nepal, Albanië, Vietnam en Egypte), werkend met overheden en ontwikkelingsorganisaties aan inhoud en proces. Ik wisselde af tussen korte opdrachten als trainer, coach en consultant en meerjarige rollen in organisatieverandering. Van korte klussen waardeer ik de intensiteit (“nu of nooit”), terwijl langlopende opdrachten me realiteitszin geven (de werkelijkheid is doorgaans weerbarstiger en wonderlijker dan we in workshops verzinnen).
De afgelopen jaren terug in Nederland help ik zeggenschaps- en medezeggenschapsorganen hun plek te nemen om tot optimale oplossingen te komen. Vanuit een technische opleiding (Wageningen) heb ik me voortdurend bijgeschoold in uiteenlopende zaken als leiderschap, mindfulness, geweldloze communicatie, NLP en systemisch werk.

Contact

E: diederik@nvgtr.nl
M: 06 4026 1928