Gerdien Blom | Utrecht

Home / Licentiehouders / Gerdien Blom | Utrecht

Waar sta je voor als OR? En hoe wordt je die relevante gesprekspartner voor de bestuurder? Deze twee vragen vormen het uitgangspunt in mijn werk met OR-en. De Navigatormethode knoopt deze vragen mooi aan elkaar.

Als trainer en adviseur kan ik putten uit een ruime praktijkervaring met besluitvorming en medezeggenschap in organisaties. Ik train en begeleid OR-en in het vormgeven en organiseren van de medezeggenschap in de specifieke context van hun organisatie. Met aandacht voor de dynamiek binnen de OR en tussen OR en bestuurder.

Opleidingen en cursussen

  • Cultuurwetenschappen
  • Systemisch werken
  • Organisatieverandering
  • Procesmanagement

Gerdien Blom (Utrecht)
M: 06 51 54 61 06
E: gerdien@nvgtr.nl