Hielke Boersma | Utrecht

Home / Licentiehouders / Hielke Boersma | Utrecht

Hielke is altijd in beweging om ondernemingsraden te helpen hun weg te vinden. Hielke traint en adviseert OR-en in elke stadium van hun ontwikkeling. Hielke werkt samen met andere trainers bij grotere groepen of gespecialiseerde onderwerpen. Een veilige omgeving, humor en afwisseling zorgen voor een hoog leerrendement. Cursisten geven aan dat de tijd vliegt en zij veel opsteken van de trainingen. Als marketeer en jurist weet Hielke hoe het spel met achterban en bestuurder gespeeld wordt. Invloed is belangrijker dan de regels en alles wat mogelijk is kan ingezet worden om het belang van de achterban te behartigen. Ik kom graag sparren met jouw OR dus bel of mail.

Contact

E: hielke@nvgtr.nl

M: 06 151 89 257