Radboud Hafkenscheid | Haulerwijk (Frl)

Home / Licentiehouders / Radboud Hafkenscheid | Haulerwijk (Frl)

Gepokt en gemazelde opleider/adviseur en redacteur voor Ondernemingsraden en PVT’s. Met humor, passie en vakkennis geeft hij vorm aan het vergroten van invloed door OR en PVT. ‘Medezeggenschap is dat je je mag bemoeien met belangrijke besluiten die je eigen werk aangaan’ zo luidt zijn motto. Dat was al zo toen hij zelf OR-voorzitter was van een OR in de jeugdhulpverlening. Radboud heeft expertise op het gebied van de zorg, teamsamenwerking en de communicatie met bestuurder en achterban. Hij adviseert bij ingewikkelde besluiten als fusie, overname of sluiting van de onderneming. De Navigator-methode helpt OR en PVT om zelf vast te stellen waaraan het voorgenomen besluit moet voldoen. Dàt levert invloed en gelijkwaardig overleg met de bestuurder op.

Contact

E: radboud@nvgtr.nl

T: 0516 420041

M: 06 51785865