Dit is pagina 1 van 4
  Zelftoets
   
In hoeverre werkt uw OR al volgens de principes van de Navigator?
  Er volgen tien meerkeuzevragen. Het invullen kost ongeveer vijf minuten.
Kies het antwoord dat volgens u het best past bij het functioneren van uw OR.
  U krijgt voor elk antwoord dat overeenkomt met de principes van de Navigator werkmethode 1 punt. Maximaal 10 voor alle antwoorden samen. 
  In de volgende drie pagina`s leest u onze analyse en conclusies. Algemeen en per antwoord. Hoe eerlijker u antwoordt, des te waardevoller wordt de feedback.
Wat voegt uw OR toe aan de besluitvorming in uw onderneming?
 
   
Hoe probeert uw OR de besluitvorming te beïnvloeden?
 
   
Hoe blijft uw OR op de hoogte van het reilen en zeilen van de onderneming?
 
   
Hoe gaat uw OR om met de halfjaarlijkse overlegvergaderingen over de algemene gang van zaken (art. 24 WOR)?
 
   
In welke situaties brengt uw OR advies uit?
 
   
Weet uw OR wat hij in zijn zittingsperiode wil bereiken?
 
   
Hoeveel dragen de individuele leden bij aan de standpuntbepaling van uw OR?
 
   
Hoe bereidt uw OR een overlegvergadering voor?
 
   
Hoeveel aandacht (en tijd) besteedt uw OR aan raadpleging van zijn achterban?
 
   
Heeft uw OR contacten met andere beleidsmakers en hoger management dan de bestuurder?
 
   
  ^^   Ga naar de top van de pagina voor de volgende tabbladen   ^^
© Stichting Navigator 2017
                    Dit is pagina 2 van 4      
  Algemene conclusies  
 
  Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal  
    Antwoord    
    Score  
                                 
       
     
Aanbod
                  Dit is pagina 3 van 4        
  Analyse en conclusies per gegeven antwoord        
 
  Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal  
  Antwoord    
  Score  
                           
  Kies eerst een vraag door een keuzerondje aan te klikken >>
   
   
 
   
Dit is pagina 4 van 4    
  Rapportage  
     
  Gebruik de printer van uw browser om deze rapportage uit te printen  
Werkt onze OR al volgens de principes van de Navigator werkmethode?  
Samenvattende conlusies    
Totale score:  
     
     
  Aanbod  
     
De vragen, uw antwoorden en onze analyse en conclusies