In memoriam Hans Heerings

hans-heerings

Op vrijdag 3 juli 2020 is Hans Heerings plotseling en onverwacht overleden aan een hartaanval. Hij wilde niet gereanimeerd worden.
Het was en is een grote schrik voor ons die hem persoonlijk gekend hebben en die geïnspireerd zijn door zijn inzichten. Namens de licentiehouders is er een bloemstuk naar de familie gestuurd.

Ik ben twee keer bij hem thuis geweest in Amersfoort. Ik heb hem ervaren als een vriendelijk, empathisch en scherpzinnig mens.
Afgelopen januari heeft hij samen met Theo van Leeuwen een workshop verzorgd in het kader van de deskundigheidsbevordering.  Dat was naar aanleiding van een essay van Rienk Goodijk over de stand van de medezeggenschap. Wij hebben hem bij die gelegenheid geëerd met een beeldje vanwege zijn grote verdiensten voor de stichting Navigator Werkmethode. Daar was hij duidelijk verguld mee.

Samen met Arie Maat en Theo van Leeuwen heeft hij in de vorige decade de Navigator Werkmethode ontwikkeld. De principes daarvan heeft hij sindsdien met verve uitgedragen, waar hij ook kwam. Eerst vooral in trainingen en advieswerk. Later vooral in vele publicaties in bijvoorbeeld OR Rendement. Ook had hij een eigen website met de titel Contrast-Advies, Gids in de medezeggenschap. En dat laatste was hij. Vele ondernemingsraden en trainers heeft hij geïnspireerd om vanuit de eigen kracht niet af te wachten maar de eigen inzichten en visies snel en stevig in te brengen.

Helaas had hij de laatste jaren ernstige gezondheidsproblemen. Hij raakte invalide en had vaak stevige pijnaanvallen. Dat weerhield hem er niet van om vanuit de rolstoel actief te blijven met publicaties. Ook was hij altijd bereid licentiehouders en het bestuur van advies te dienen, als daarom gevraagd werd. In de eerste helft van het jaar moest hij zelfs lange tijd opgenomen worden en moest zijn huis helemaal verbouwd worden, zodat hij zich daar kon blijven bewegen. Helaas heeft hij daar niet lang van kunnen genieten.

Hans zou samen met Theo ons methodeboek helemaal herschrijven naar de eisen van deze tijd. Ook daar zal hij niet meer aan bijdragen. We zullen zijn erfenis hoog houden en ondernemingsraden en medezeggenschapsraden blijven inspireren vanuit de waarden en de inzichten die hij mede heeft ontwikkeld.

Frank Dijkstra