Start de dialoog met de achterban

Als vertegenwoordigers van de mensen die in de onderneming werkzaam zijn zou elke OR dat vertegenwoordigen serieus moeten nemen. Niet alleen door agenda's en notulen kenbaar te maken, maar door daadwerkelijk de collega's - middels een digitale dialoog - de gelegenheid te geven invloed te hebben op de belangrijke adviezen en besluiten die de OR voor organisatie en personeel gaat nemen.

Veel meer dan een digitale raadpleging

Met behulp van CouncilWise kan elke ondernemingsraad een dialoog met de achterban starten. De methode biedt de OR de kans om aan de weet te komen wat er onder de collega's leeft en welke standpunten er leven. Een dialoog via CouncilWise is daadwerkelijk een tweespraak tussen OR en de achterban en onderscheid zich dan ook van een digitale raadpleging.

Doeltreffende samenhang met de Navigator-werkmethode

De dialoog sluit uitstekend aan op de Navigator-werkmethode en leent zich bijzonder goed om toetsingspunten met collega's te ontwikkelen, te ordenen in wens/eis/breekpunt. Daardoor ontstaat er draagvlak voor de argumenten van de ondernemingsraad en dat is belangrijk om de bestuurder daarvan te overtuigen. Betere besluiten over de belangrijke onderwerpen: dat is het resultaat.

 

Logo Navigator-werkmethode

Elke cursus geeft recht op een dialoog via CouncilWise

Elke cursus van 1, 2 of 3 dagen via de stichting Navigator biedt tevens een dialoog met de achterban via CouncilWise. Organisaties tot 300 respondenten krijgen die helemaal gratis, voor grotere groepen wordt de dialoog voor een schappelijke tarief aangeboden. Vraag hier de tarieven op.

Er is dus geen enkele reden te bedenken om de de dialoog via CouncilWise met de achterban niet te testen. In veel gevallen is dat - in combinatie met een cursusdag - helemaal gratis. Uw achterban zal er dankbaar voor zijn!

Strippenkaart

Als u via een maatwerkscholing  geoefend heeft met de Navigator werkwijze heeft u ook kennis gemaakt met de digitale dialoog die daar deel van uitmaakt. Dat is u wellicht zo goed bevallen dat u daar vaker gebruik van wil maken. Dat kan. En wel door het afnemen van een Strippenkaart. U krijgt dan 3 digitale dialogen en 5 dagdelen begeleiding voor de prijs van
€ 5.000 (all-in). Dit aanbod geldt alleen gedurende de zittingsperiode van de ondernemingsraad.

Hoe werkt het?

Een cursus via Navigator geeft de mogelijkheid om gratis een digitale dialoog met de achterban te starten voor 300 respondenten. Dan kan het hele personeel zijn in het geval de organisatie niet te groot is, maar ook een specifieke doelgroep in uw organisatie. Denk aan collega's in de buitendienst of locatie, collega's met een specifieke taak of functie, of bijvoorbeeld collega's die via payroll, uitzendbureau of als ZZP-er in de onderneming werkzaam zijn.

Met een goede startvraag kan de dialoog beginnen. De deelnemers krijgen per mail een uitnodiging om - binnen een bepaalde tijd - op de vraag/stelling te reageren. Vervolgens ordent het CouncilWise-programma de de reacties. Alle deelnemers krijgen de resultaten van de dialoog te zien en kunnen in de tweede ronde hun stem uitbrengen op de ideeën, voorstellen, standpunten e.d. van hun keuze.  CouncilWise garandeert een anonieme deelname via een fors beveiligde website.

De dialoog als bron voor het OR-advies

Voor de ondernemingsraad zijn die resultaten van belang bij het uiteindelijk opstellen van een inhoudelijk advies of bij het instemmen met een regeling voor het personeel. De dialoog zorgt voor draagvlak voor het te nemen besluit. Daar zal het personeel én uw bestuurder tevreden over zijn.

De dialoog zorgt voor besluitvorming met en namens het personeel.

home_office_computer_custom_21303

Rechtstreekse meningen, ideeën, zorgen, tips, argumenten, standpunten via een dialoog  met de medewerkers in de organisatie.

De betrokkenheid bij het te nemen besluit wordt door de dialoog aanmerkelijk vergroot.

Niet meer gissen naar wat de achterban ervan zal vinden. Ga het ze vragen in de vorm van een uitnodigende dialoog.

dialoog

Over CouncilWise

CouncilWise biedt een digitale en betrouwbare methode om uw achterban bij de belangrijke besluiten te betrekken. Deze werkwijze sluit uitstekend aan bij de Navigator-werkmethode van de ondernemingsraad en PVT©.  Bijvoorbeeld door het toetsen en inventariseren van criteria of toetsingspunten zoals de ondernemingsraad of PVT die beschreven heeft.

 

Stichting Navigator

Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten

Telefoon: 030 - 6350087

E-mail: secretariaat@nvgtr.nl

KvK: 32126470
BTW: 8184.74.075.B01
NL48INGB0004844888

Geregistreerd

De stichting Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT® is als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Alle opleiders zijn geregistreerd in het Register MZ-opleiders bij het Scoor/RMZO.