Home / Licentiehouders / Kees Jansen | Lelystad
© Ruben Schipper Fotografie

Sinds 2003 werk ik als adviseur en jurist bij (de rechtsvoorgangers van) Verus. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs gewerkt in lesgevende, leidinggevende en beleidsadviserende functies.
Ik houd me bezig met P&O-advisering voor onze leden. Een onderdeel de medezeggenschap. Denk dan aan:

  • de actualisering van het medezeggenschapsstatuut en de –reglementen
  • trainingen voor (G)MR’en, liefst in aanwezigheid van hun gesprekspartner namens het bevoegd gezag
  • begeleidingstrajecten wanneer het allemaal niet lekker loopt

Niet alleen het formele kader voor de medezeggenschap en de (harde) procedures komen dan aan de orde, maar ook de (zachte) processen, zoals informatiestromen, wederzijdse verwachtingen en rollen.
De medezeggenschap sluit prima aan bij mijn andere aandachtsgebieden: rechtspersonenrecht (verenigingen en stichtingen) en functiebeschrijving- en waardering volgens FUWA.

Contact

E: kees@nvgtr.nl

M: 06 51 95 32 69